Zakres prac

 • Dostawy i montaż zbiorników magazynowych, ciśnieniowych , niskociśnieniowych do materiałów niebezpiecznych trujacych lub żrących

 • Prefabrykacja i montaż rurociągów przemysłowych, technologicznych, parowych, wysokociśnieniowych i kanałów

 • Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych

 • Modernizacje i serwis rurociągówi, kotłów i innych instalacji przemysłowych

 • Montaż, naprawa, konserwacja maszyn, urządzeń, instalacji i aparatury przemysłowej

 • Inwestycje i remonty kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi

 • Wykonawstwo sieci cieplnych w technologii klasycznej i rur preizolowanych

 • Prace budowlane obiektów przemysłowych i budownictwa ogólnego

 • Roboty izolacyjne ciepło i zimnochronne

 • Roboty antykorozyjne

 • Obróbka-skrawanie

 

Szybki kontakt:

Adam Piekarz tel. + 48 604 069 165