RAFAKO S.A. Racibórz

Prace w RAFAKO S.A. Racibórz objęły:

  1. Dostawa i montaż klap, włazów, podestów z konstrukcją wsporczą na kanałach spalin bloków energetycznych Elektrowni .Jaworzno III
  2. Przekładki rurociągów, wykonanie obejść istniejących rurociągów wraz z izolacją – modernizacja instalacji odsiarczania bloków energetycznych Elektrowni Jaworzno III.