DECYZJA NR 170-01/WDT/UCB/04 SZEFA WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Decyzja nr 170-01/WDT/UCB/04 Szefa Wojskowego Dozoru Technicznego w sprawie uprawnienia zakładu do wytwarzania i naprawy zbiorników stałych oraz zbiorników przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych trujących i żrących przeznaczonych dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej