FOSTER WHEELER ENERGIA POLSKA Sosnowiec

Prace  w FOSTER  WHEELER ENERGIA POLSKA Sosnowiec objęły:

1. Instalacja azotowania kotłów, rurociągi odwadniające i odzysku ciepła bloku o mocy 460 MW – El. Łagisza.

2. Konstrukcje podestów i obudowy podajników Instalacji Nawęglania – El. Łagisza.