TAURON Wytwarzanie - Oddział Zespół Elektrociepłownia Bielsko-Biała

Prace w TAURON  Wytwarzanie - Oddział Zespół Elektrociepłownia Bielsko-Biała objęły:

1. Naprawa walczaka Ø 1880x90mm kotła parowego OP 140
            (*producent Rafako Racibórz)

2. Remont przewodów mieszanki pyłowo powietrznych do młynów.

3. Remont zaworów regulacyjnych i przepakowanie zasuw przed podgrzewaczem wody

4. Wykonanie montażu układu odpopielania zewnętrznego i sorbentu wraz z prefabrykacją podparć i zamocowań w ramach budowy bloku energetycznego o mocy 50MW.

5. Prefabrykacja i montaż zsypnic oraz przesypu układu nawęglania w EC1.

6.  Wykonanie. uruchomienie przeprowadzenie rozruchu próbnego i przekazanie do eksploatacji układu odpopielana i sorbentu, rurociągów sprężonego powietrza, montaż armatury i urządzeń w ramach odbudowy mocy wytwórczych bl. energetycznego o mocy 50MW z ZEC Bielsk-Biała EC1