TAURON Wytwarzanie - Oddział Elektrociepłowni Katowice w Katowicach

Pwace w TAURON  Wytwarzanie - Oddział Elektrociepłowni Katowice w Katowicach objęły:

1. Remont podajników zgrzebłowych węgla.

2. Wykonanie i montaż konstrukcji schodów, podpór stalowych pod rurociągi.

3. Remont zasobnika węgla HFB10.

4. Prace ślusarsko-spawalnicze na urządzeniach pomocniczych bloków – serwisy.

5. Wykonanie wymienników ciepła wraz z próbami ciśnieniowymi.

6. Prace demontażowe urządzeń pomocniczych kotła wraz z elektrofiltrem.