TAURON Wytwarzanie - Oddział KW Czatkowice w Krzeszowicach

Prace TAURON  Wytwarzanie - Oddział KW Czatkowice  w Krzeszowicach objęły:

1. Remont kolektora wraz z wykonaniem i wymianą wężownic kotła parowego typ PLM-2,5 oraz wykonanie obmurówki kotła.

2. Remont instalacji odpylania kotła i rurociągów pary grzewczej w technologii rur preizolowanych.

3. Remont przenośnika taśmowego nad składowiskiem suwnicowym.

4. Prace remontowe: blachy wyściełające Wypych Żużla, wykonanie i montaż klatki schodowej nad suwnicą.

5. Prace warsztatowe: tokarsko-frezarskie, naprawa wysięgnika koparki, wykonanie bębna napędowego elewatora miału