Energomedia Spółka z o.o.

Prace w Energomedia Spółka z o.o. objęły:

1. Remont i modernizacja walczaka kotła typu OPS 25.

2. Remonty wkładów rurowych wymiennika ciepła Pp240.

3. Wykonanie sieci c.o. z rur preizolowanych.