Fabryka Parafin NAFTOWAX Spółka z o.o.

Prace w Fabryce Parafin NAFTOWAX Spółka z o.o. objęły

1. Wykonanie i montaż zbiorników produktowych wraz z odwodnieniem tacy i instalacją ppoż.

2. Wykonanie i montaż konstrukcji podestów, schodów, poręczy i kosz zsypowego.

3. Wykonanie remontów dachów zbiorników produktowych.

4. Wykonanie i montaż Instalacji Hydrorafinacji Parafin wraz z dokumentacją powykonawczą.

5. Modernizacja zbiorników – wzmacnianie konstrukcji dachów, wykonanie i montaż wężownic grzewczych, remont płaszcza, montaż instalacji ppoż.