PRM FERCO Skawina

 Dla PRM FERCO Skawina wykonaliśmy wymianę podgrzewacza wody wraz z wymianą obmurza i opancerzenia na kotle OP-230 K-5 w CEZ Skawina oraz wymianę odgięć rur ekranowych palników pyłowych.