ENERGOTECHNIKA - ENERGOROZRUCH S.A. Gliwice

 Dla firmy ENERGOTECHNIKA – ENERGOROZRUCH SA Gliwice wykonaliśmy dostawy oraz montaż kanałów recyrkulacji spalin wraz z konstrukcją wsporczą i montażem wentylatorów, dysz strzałkowych, instalacją transportu mączki wapiennej, powietrza transportowego wraz z budową rusztowań, zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz izolacją i uruchomieniem Instalacji Redukcji NOx dla kotłów FCB-260 K-2, K-3 w TAURON WYTWARZANIE Oddział Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II.

Galeria